Hovedmål

Klubbhåndbok Hovedmål
by Admin

Hovedmål

Hovedmålet til Hasle-Løren: Hasle-Løren IL er idrettslaget hvor flest mulig fortsetter lengst mulig

  • Dette måles i antall medlemmer fordelt på alder. Tallene oppdateres ved hver idrettsregistrering og kan benyttes for å se utviklingen.
  • I tillegg kan innbyggerstatistikken fra bydelen brukes for å avdekke hvor mange som ikke deltar i aktivitet.
  • Delmål og tiltak skal beskrive hvordan vi som klubb skal jobbe for å få til dette.
  • For idrettslaget (hovedstyret) betyr det å skape de beste rammebetingelsene for gruppene.
  • Videre må hver enkelt gruppe utarbeide sine sportslig/aktivitetsplaner.