Innholdsfortegnelse

Klubbhåndbok Innholdsfortegnelse
by Admin

Innholdsfortegnelse

Klubbinformasjon

 1. Innledning
 2. Idrettslagets historie
 3. Verdier
 4. Visjon
 5. Virksomhetsidé
 6. Hovedmål
 7. Grunnleggende oppbygging av idrettslaget
  1. Organisasjon
  2. Organisasjonsplan
  3. Årsmøtet
  4. Hovedstyret
  5. Arbeidsutvalget (AU)
  6. Gruppene, herunder lag eller avdelinger
  7. Hasle-Lørens administrasjon
  8. Kontrollutvalg
  9. Øvrige utvalg/komiteer
  10. Idrettslagets lov
 8. Føringer for aktiviteten i Hasle-Løren
  1. Medlemskap
  2. Medlemskontingent (gjeldende for 2021)
 9. Idrettslagets aktivitetstilbud
  1. Barne- og ungdomsidrett
   1. Barneidrett
   2. Ungdomsidrett
   3. Senioridrett
 10. Utmerkelser og æresbevisninger
 11. Underliggende dokumenter
  1. Reise i regi idrettslaget
 12. Til deg som er
  1. Utøver
  2. Forelder/foresatt
  3. Trener
  4. Oppmann og lagleder
  5. Dommer
 13. Klubbdrift
  1. Årshjul
  2. Kurs og utdanning
  3. Dugnad og frivillig arbeid
  4. Politiattester
  5. Hasle-Lørens antidopingarbeid
  6. Kommunikasjon
  7. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
  8. Økonomi
  9. Media
  10. Forsikringer
  11. Anlegg og utstyr
  12. Retningslinjer i idrettslaget
 14. Maler og eksempler