Idrettslagets aktivitetstilbud

Klubbhåndbok Idrettslagets aktivitetstilbud
by Admin

Idrettslagets aktivitetstilbud

Barne- og ungdomsidrett

Barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at idrettslaget følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at

 • aktiviteten skjer på barnas premisser
 • barna har det trygt
 • barna har venner og trives
 • barna opplever mestring
 • barna får påvirke egen aktivitet
 • barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

For de yngste medlemmene foregår aktiviteten i våre ulike skoler:

 • Fotballskole: mai – oktober
 • Skøyte- og hockeyskole: oktober – mars
 • Håndballskole: oktober – mars
 • Skiskole: november – mars

Les mer
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

Ungdomsidrett

Alle som er trenere for ungdom i idrettslaget skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Idrettslaget og trenerne skal sørge for

 • at ungdom kan bli så gode som de selv vil
 • å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
 • at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
 • at ungdom får bidra med det de kan
 • at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
 • at treningsavgiften er overkommelig for ungdom

Les mer
Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund

Senioridrett

Hasle-Løren ønsker å være en klubb som kan følge medlemmene gjennom livet, med mulighet for å være aktiv i mange forskjellige faser og aldre. Seniorgruppene våre spenner seg fra Ishockey Elite herrer og kvinner, fotball herrer og kvinner, landeveis-sykkel til mosjonsgrupper for pensjonister.

I tillegg har vi en Seniorgruppe som hjelper til med dugnad og har sosiale aktiviteter.