Innledning

Klubbhåndbok Innledning
by Admin

Innledning

Hensikten med klubbhåndboken er å beskrive organisasjonen i Hasle-Løren Idrettslag (Hasle-Løren) og klargjøre hvordan ansvaret er fordelt i organisasjonen. Dokumentet gir en oversikt over organisasjonen, ansvar og myndighetsområder, samspillet mellom organisasjonsenhetene, og de retningslinjene som gjelder for arbeidet i idrettslaget.

Klubbhåndboken er utarbeidet av arbeidsutvalget og hovedstyret i idrettslaget med innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foresatte i idrettslaget.

Klubbhåndboken vedtas av idrettslagets hovedstyre og den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboken er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foresatte, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i idrettslaget vår.

Oppdatert versjon av klubbhåndboken vil ligge tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside.