Maler og eksempler

Klubbhåndbok Maler og eksempler
by Admin

Maler og eksempler

Følgende maler og eksempler finnes på www.klubbhåndboken.no

Maler for klubb

 • Årshjul med faste oppgaver i idrettslaget
 • Sjekkliste årsmøter
 • Innkalling til årsmøte
 • Saksliste og saksdokumenter til årsmøte
 • Årsberetning til årsmøte
 • Protokoll fra årsmøte
 • Innkalling til styremøte
 • Protokoll fra styremøte
 • Økonomihåndbok
 • Kommunikasjonsstrategi for idrettslag 

Eksempler på retningslinjer i klubb

 • Retningslinjer valgkomité
 • Retningslinjer for utdanningsansvarlig
 • Retningslinjer revisorer og kontrollutvalg
 • Retningslinjer foreldre/foresatte
 • Retningslinjer utøvere
 • Retningslinjer trenere
 • Retningslinjer alkohol
 • Retningslinjer mobbing
 • Retningslinjer for reiseleder ved representasjon
 • Retningslinjer skikk og bruk e‑post

Ansvarlig vandelsattest_