Underliggende dokumenter

Klubbhåndbok Underliggende dokumenter
by Admin

Underliggende dokumenter

De enkelte ansvarsområdene (grupper og tverrgående ansvar) vil etter behov utarbeide dokumentasjon som gir en utfyllende beskrivelse av ansvar og rutiner. En oversikt over disse underliggende dokumenter vedlikeholdes særskilt.

Reise i regi idrettslaget

På alle reiser i regi av idrettslaget (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.

Vær oppmerksom på at det må innhentes politiattest for foreldre som er med en gruppe mindreårige på et utenlandsopphold eller trenings-/konkurranseopphold i regi av laget.