Verdier

Klubbhåndbok Verdier
by Admin

Verdier

Hasle-Løren baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettslaget vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Hasle-Løren tydeliggjort hva som skal prege oss og idrettslaget vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Hasle-Løren IL sine verdier: Inkluderende, Utviklende og Engasjerende

Verdiordene står for:

  • Inkluderende

Dette betyr at Hasle-Løren skal være en åpen klubb som legger vekt på allsidighet og at alle respekterer hverandre.  Vi skal være «idrettslaget for alle», og skape samhold både innad i idrettene og på tvers gjennom holdningsskapende arbeid.

  • Utviklende

Dette betyr at i Hasle-Løren skal trenere og tillitsvalgte oppleve selvutvikling ved å ha meningsfylte oppgaver. De skal ha rett kompetanse for å gi utøverne et godt idrettslig tilbud hvor de opplever mestring tilpasset aktivitetsnivå. Hasle-Løren IL skal være en proaktiv organisasjon som tilpasser seg krav og etterspørsel.

  • Engasjerende

Dette betyr at Hasle-Løren fremstår som en klubb det er godt å komme til. Alle medlemmer, foreldre, ledere, samarbeidspartnere eller andre skal oppleve at det er motiverende å bidra. Det er gleden og motivasjonen som skal gjenspeile all aktivitet.