Virksomhetsidé

Klubbhåndbok Virksomhetsidé
by Admin

Virksomhetsidé

Hasle-Løren IL sin virksomhetsidé:

I Hasle-Løren IL skaper samhold og positive opplevelser meningsfylt aktivitet i et sunt og trygt miljø, med utviklingsmuligheter både for ung og gammel.

Det betyr at Hasle-Løren skal være det foretrukne idrettslaget i nærmiljøet og at:

  • Idrettsaktiviteten skal tilpasses den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner.
  • De som ønsker å bli gode skal få et tilbud innenfor de rammer vi har.
  • Bidra til at flest mulig ønsker å fortsette og være aktive i voksen alder.
  • Legge til rette for et godt klubbmiljø og skape sunne holdninger som gjør at Hasle-Løren IL oppfattes som en god bidragsyter i nærmiljøet.